ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard, onderstaande voorwaarden van toepassing;

Voor alle voorwaarden geldt dat de laatst gedeponeerde versie van toepassing is.

Alle geschillen die voortvloeien uit óf samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst worden beslecht door een bevoegde rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Dieseltoeslag

Op onze transporttarieven is de brandstofprijs van grote invloed, daarom hanteren wij een dieseltoeslag. Deze toeslag wordt op wekelijkse basis vastgesteld. De dieseltoeslag die wij hanteren is afgeleid uit de beschikbaar gestelde gegevens op de website van evofenedex. Voor de actuele dieseltoeslag kunt u contact met ons opnemen via info@sevecologistics.com of telefonisch via +31 (0)478 441 001.